Vacature halftijdse pedagogisch begeleider Nederlands voor het basisonderwijs

28 september 2017

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een deeltijdse begeleider (50%) met curriculumexpertise Nederlands aan te werven om het team basisonderwijs in de Dienst Curriculum & vorming te versterken. 

Je opdracht 

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • je bent verantwoordelijkheid voor het curriculum van het leergebied Nederlands in de basisschool;

 • je brengt visieontwikkeling in het algemeen en rond het leergebied Nederlands in het bijzonder; 

 • je ondersteunt de realisatie van het ontwikkelveld taalontwikkeling binnen het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!; 

 • Je staat in voor de kernwerking IDP in samenspraak met collega’s;

 • Je werkt concreet mee de IDP-proef 2018 voor het vierde en zesde leerjaar uit; 

 • Je ontwikkelt en coördineert het verbreden van de IDP-proeven vanuit de visie van het nieuwe leerplanconcept;

 • Je ondersteunt actief het inzetten van IDP binnen de interne kwaliteitswerking van basisscholen (zowel datagebruik als evaluatie); 

 • je ondersteunt actief en participeert aan dwarsverbanden  

  • binnen de dienst Curriculum & vorming met andere onderwijsniveaus 
  • binnen de centrale diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met andere diensten 
  • binnen de Vlaanderenbrede werking met regionale begeleiders 
 • je ondersteunt scholen en directies via een aanbod in de directieopleiding Profs en het begeleiden van proeftuinen Zin in leren! Zin in leven! in samenspraak met regionale begeleiders; 

 • je volgt internationale ontwikkelingen i.v.m. eigen taakinhouden op;

 • je vertegenwoordigt Katholiek Onderwijs Vlaanderen op externe fora m.b.t. eigen opdrachten.

Je profiel 

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee ondersteunen en deel uitmaken van ons team, dan verwachten wij dat je 

 • minimaal over een bacheloropleiding beschikt; 

 • expertise hebt rond evaluatie en toetsontwikkeling in kader van curriculumimplementatie en kwaliteitsontwikkeling; 

 • expertise Nederlands bezit zowel inhoudelijk, als op vlak van curriculumontwikkeling en –implementatie; 

 • kennis hebt van het brede onderwijsveld van basisonderwijs (ervaring in een coördinerende of leidinggevende functie strekt tot aanbeveling); 

 • de nodige (ped)agogische en ICT-vaardigheden hebt ;

 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwork en vergaderingen; 

 • zeer communicatievaardig bent zowel mondeling als schriftelij;k 

 • zeker beschikbaar bent op maandagen en dinsdagen; 

 • tenminste 10 jaar relevante onderwijservaring in basisonderwijs of gelijkwaardig bezit ;

 • de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft; 

 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool. 

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie in een deeltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut d.w.z. vaste benoeming en salaris. In functie van de taakinhoud is zeker beschikbaarheid op maandagen en dinsdagen aanbevolen. Plaats van tewerkstelling is Brussel (Guimardstraat).

Dit aanbod kan in combinatie met de vacature pedagogisch begeleider buitengewoon onderwijs project taalbegeleiding Vlaanderenbreed

Onze organisatie 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke scholen, internaten en centra in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en  ondersteunen hen bij juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 200 leden bij de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool en de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen. 

Interesse? 

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs in de dienst Curriculum & vorming, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. (anne.verhoeven [at] katholiekonderwijs.vlaanderen – 02 507 08 05) 

Solliciteren 

Solliciteer online. Vul je gegevens in en voeg je motivering en cv toe. We hechten veel belang aan een uitgebreide motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 oktober 2017 tot en met 12u.  

Na een eerste selectie op basis van de cv’s en motivering krijgen geselecteerde kandidaten maandagavond 23 oktober 2017 een schriftelijke opdracht toegestuurd via mail. Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 26 oktober 2017 in de voormiddag.

Ondersteuning nodig bij het opladen van je cv of motivatie? Contacteer Hilde Gryseels, medewerker dienst Ondersteuning via hilde.gryseels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 07 16.