Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

22 mei 2017

Het is dus zover ...
Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 toe te passen. Op het nieuwe KB Uitvoering blijft het echter nog even wachten.

09 mei 2017

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (kortweg AGION) is verhuisd vanuit het Ellipsgebouw naar het Consciencegebouw langs dezelfde Koning Albert II laan in de Brusselse Noordwijk. Sinds maandag 8 mei 2017 vind je AGION op het nieuwe adres: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. De telefoonnummers, email-adressen en het webadres bleven uiteraard ongewijzigd.

03 mei 2017

Voor heel wat personeelsleden zijn loopbaanonderbrekingen en andere verlofstelsels een manier om werk en gezin te kunnen combineren. In het onderwijs is het aanbod aan verlofstelsels uitgebreid. Heb je als bestuurder nog vragen over het verlovenbeleid? Weet je welke verloven een gunst zijn en welke een recht?

26 april 2017

Ter ondersteuning van haar besturen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een draaiboek en thematische nota’s ontwikkeld met de focus op de ‘structuurkant’ van de organisatiewijziging.

26 april 2017

De DPCC-bao ontving een laattijdige aanvraag van de vzw Gruuthuse voor de sluiting van een vestigingsplaats gelegen in de Annuntiatenstraat in Brugge. In de vestigingsplaats werd bij de laatste telling de rationalisatienorm niet gehaald. In de DPCC-vergadering op 25 april 2017 werd de aanvraag ontvankelijk verklaard en goedgekeurd.

26 april 2017

De nieuwe basiswet Overheidsopdrachten verscheen afgelopen zomer, 17 juni 2016, in het Belgisch Staatsblad. De ministerraad van 31 maart keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Dat betekent natuurlijk dat er enkele veranderingen zitten aan te komen.

24 april 2017

Of de lucht in een klas van goede of slechte kwaliteit is, is met het blote oog niet te zien. Wel zijn de gevolgen van een slechte binnenlucht te herkennen aan bijvoorbeeld een muffe geur en beslagen ramen. In de loop van de dag raken leerlingen en leerkrachten vermoeid en hun concentratievermogen daalt. 

20 april 2017

Op 23 februari 2017 vond de 10e ontmoetingsdag voor leden van de regionale Comités van Schoolbesturen van het katholiek onderwijs plaats in de gebouwen van de Diocesane Onderwijsdienst Hasselt. Een ontmoetingsdag biedt de gelegenheid om met de andere regio’s kennis te maken en te netwerken.

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 18 april een nieuwe oproep. Scholen kunnen intekenen op een eenmalige subsidie voor de afstelling van de verwarmingsinstallatie. Die eenmalige subsidie geldt van 18 april 2017 tot en met 31 oktober 2017.

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 16 april een nieuwe oproep voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Je maakt kans op een subsidie van 5 000 euro om twee schooljaren lang te werken aan een eigen vernieuwend STEM-klimaatproject.

Je aanvraag moet voor 1 juni 2017 ingediend zijn. 

Pagina's