Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

24 april 2017

Of de lucht in een klas van goede of slechte kwaliteit is, is met het blote oog niet te zien. Wel zijn de gevolgen van een slechte binnenlucht te herkennen aan bijvoorbeeld een muffe geur en beslagen ramen. In de loop van de dag raken leerlingen en leerkrachten vermoeid en hun concentratievermogen daalt. 

20 april 2017

Op 23 februari 2017 vond de 10e ontmoetingsdag voor leden van de regionale Comités van Schoolbesturen van het katholiek onderwijs plaats in de gebouwen van de Diocesane Onderwijsdienst Hasselt. Een ontmoetingsdag biedt de gelegenheid om met de andere regio’s kennis te maken en te netwerken.

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 18 april een nieuwe oproep. Scholen kunnen intekenen op een eenmalige subsidie voor de afstelling van de verwarmingsinstallatie. Die eenmalige subsidie geldt van 18 april 2017 tot en met 31 oktober 2017.

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 16 april een nieuwe oproep voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Je maakt kans op een subsidie van 5 000 euro om twee schooljaren lang te werken aan een eigen vernieuwend STEM-klimaatproject.

Je aanvraag moet voor 1 juni 2017 ingediend zijn. 

19 april 2017

In het begin van het schooljaar publiceerde Hilde Crevits, minister van Onderwijs, een nota over een toekomstig ondersteuningsmodel. Dat model heeft als doel leraren sterker te maken in de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

18 april 2017

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief valt onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2017 aan AgODi gemeld worden:

18 april 2017

Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere:

30 maart 2017

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2017-2018. Het gaat om de volgende modellen:

23 maart 2017

Aan het begin van deze lente, stellen wij met trots de vernieuwde website van regio Limburg aan jou voor!

22 maart 2017

Op 5 maart 2017 lanceerde Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Onderwijs, de oproep naar schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw projectspecifiek DBFM-programma. De twee infosessies die Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkele dagen nadien gepland had, kwamen dan ook net op tijd en kenden een grote belangstelling.

Pagina's