Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

13 december 2017

Niet iedereen hoeft het warm water opnieuw uit te vinden!

13 december 2017

Door de aanvaarding van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt onder meer de toelage van 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters voor het schooljaar 2017-2018 verlengd.

13 december 2017
Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs is aanvaard door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Door dat decreet wordt onder meer een eenmalige forfaitaire toelage van 72,24 euro toegekend per leerling in bepaalde structuuronderdelen van het secundair technisch en beroepsonderwijs.
 
12 december 2017

Vorige week kon je in onze nieuwsbrief lezen dat dossiers die bij AGION op de wachtlijst staan in 2005 binnenkort een uitnodiging mogen verwachten van AGION om hun dossier te actualiseren.

Waar hebben we het over?

Elk gesprek over scholenbouw begint en eindigt met een pleidooi voor meer geld.

12 december 2017

De documenten die wij ter ondersteuning van de BOS-processen ontwikkeld hebben, kun je terugvinden op onze website onder het thema Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

07 december 2017

Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist om de modernisering so van start te laten gaan in september 2019. Ondanks die aangepaste timing willen we benadrukken dat het opportuun is en blijft om de opgestarte gesprekken binnen de scholengemeenschap onverminderd verder te zetten.

06 december 2017

Op 1 juli 2016 startte bij AGION een nieuw tijdperk. De afwijkingen chronologie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werden ingrijpend gewijzigd. We zien nu het effect op de goedkeuring van wachtlijstdossiers. Binnenkort worden alle projecten op de AGION-wachtlijst tot einde 2005 goedkeuringsvatbaar verklaard. Snel zijn is de boodschap. 

05 december 2017
Op dinsdag 9 januari 2018 is er een opleiding Fiscaliteit voor schoolbesturen voorzien. Wil je weten:
  • wat de onderwijsvrijstelling precies inhoudt;
11 december 2017
Er zijn hier en daar berichten over wijzigingen aan de vzw Wetgeving. We willen iedereen bij deze gerust stellen dat we dit opvolgen en de besturen zullen ondersteunen.

In de voorstellen die we te zien kregen voelen de wijzigingen bescheiden aan, maar zijn ze ook niet onbelangrijk. Er is echter nog steeds geen duidelijkheid over wat de wijzigingen echt zullen zijn.

Pagina's