Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

22 juni 2017

De voorbije weken werd in de verschillende regio’s zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs toelichting gegeven bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2017. Meer dan 1 300 leden van schoolbesturen en directies woonden de Ronde van Vlaanderen bij.

21 juni 2017
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarom staat de vorming voor bestuurders voor het schooljaar 2017 – 2018 in grote mate in het teken van BOS.  
 
21 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

15 juni 2017

Op dinsdag 20 juni ben je welkom in Groenhove, Bosdreef 5 in Torhout, voor de informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je wordt er op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de actuele dossiers, zoals het ondersteuningsmodel, OD XXVII, BOS ...

14 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

14 juni 2017
Het vormingsaanbod voor bestuurders start volgend schooljaar op donderdag 28 september 2017 met een Masterclass ‘Een ontmoeting tussen de islam en de katholieke dialoogschool’. 
 
14 juni 2017

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert de energielening voor zonnepanelen op schooldaken. Schoolbesturen kunnen bij AGION aanspraak maken op goedkope leningen (1% rente vast over 15 jaar) voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het initiatief is één van de 11 klimaatacties van onderwijs.  

12 juni 2017

In de voorbije dagen bereikten ons heel wat berichten, onder meer van scholen aangesloten bij het stedelijke en gemeentelijke net, dat zij niet kunnen of mogen toetreden tot een ondersteuningsnetwerk waarin ze samenwerken met het katholiek onderwijs.

Pagina's