Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

05 mei 2017

Deze namiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve, samen met de bisschoppelijk gedelegeerde Onderwijs van het bisdom Brugge mevrouw Ann Quaghebeur, het Vrij Land- en Tuinbouw Instituut, Conscienceplein 12 te Torhout in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs.

04 mei 2017

In het kader van het internationaal project “Strip to Identity” [http://www.strip2id.eu (leerlingensite) en http://www.striptoidentity.eu (officiële projectsite)] dat het belang van Europese identiteit, leesvaardigheid en leesplezier van kinderen en jongeren moet bevorderen, hebben -

28 april 2017

Bij dit schoolbezoek gaat bijzondere aandacht naar de vernieuwing van het studiegebied mode in de nieuwe leerplannen Moderealisatie-en presentatie en 2 leerplandoelen die echt te maken hebben met identiteit en aanzetten tot dialoog: het authentieke van een sociale, religieuze en culturele leefwereld ontdekken en herkennen en een stijl kaderen in een bepaalde sociale, religieuze of culturele lee

20 april 2017

Op 28 april organiseert het nascholingscentrum Dinac een vorming rond 'Breinvriendelijk lesgeven'.

20 april 2017

Eén thema, vier vragenstellers over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Aanleiding was de publicatie van het jaarverslag van de CLB’s (schooljaar 2015-2016) met enkele weinig fraaie cijfers over het toegenomen aantal definitieve uitsluitingen van leerlingen, zelfs in de basisschool.

19 april 2017

Op 1 juni 2017 organiseren we voor de zesentwintigste keer onze ICT-coördinatordag. We focussen die dag op de nieuwe privacywetgeving, de GDPR, die in mei 2018 van kracht wordt en de gevolgen daarvan voor de school en de ICT-coördinatie. Een tweede focus ligt op de Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Wat kan dat betekenen voor de ICT-coördinator?

19 april 2017

Het HIVA (het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven), voert tijdens het schooljaar 2017-2018 in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek naar de studiekosten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

19 april 2017

In het begin van het schooljaar publiceerde Hilde Crevits, minister van Onderwijs, een nota over een toekomstig ondersteuningsmodel. Dat model heeft als doel leraren sterker te maken in de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

19 april 2017
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst deze vormingen in de kijker.
 

Basisonderwijs:

18 april 2017

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

Pagina's