Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

22 juni 2017

De voorbije weken werd in de verschillende regio’s zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs toelichting gegeven bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2017. Meer dan 1 300 leden van schoolbesturen en directies woonden de Ronde van Vlaanderen bij.

21 juni 2017

Tijdens de inforonde de voorbije weken lag de focus voor de modernisering so op de eerste graad. We bezorgen je de presentatie ‘Modernisering so – juni 2017’.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

20 juni 2017

Onderwijscommissaris Caroline Gennez vroeg aandacht, in het kader van het dossier “modernisering secundair onderwijs”, voor enige ongerustheid in het onderwijsveld over de toekomst van de technische studierichting Multimedia.

20 juni 2017

In het kader van het project Procrustes, een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), is het nu mogelijk om een beter zicht te krijgen op het aandeel leraren van buitenlandse origine.

20 juni 2017

De vraag van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman ging over een heel concreet en vervelend probleem: de fiscale behandeling van de onkostenvergoeding van LOP-voorzitters. Blijkbaar wordt die nu al enkele jaren als “ereloon” aangemerkt op de desbetreffende fiscale fiche, met zelfs nog een paar andere vervelende nevenverschijnselen op de koop toe.

15 juni 2017

Op dinsdag 20 juni ben je welkom in Groenhove, Bosdreef 5 in Torhout, voor de informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je wordt er op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de actuele dossiers, zoals het ondersteuningsmodel, OD XXVII, BOS ...

15 juni 2017

Ten slotte twee vragenstellers, onderwijscommissarissen Caroline Gennez en Kathleen Helsen, over iets totaal anders met eigenlijk eenzelfde vraag: jongeren in het nieuwe stelsel duaal leren worden door de regelgeving verhinderd om een vakantiejob te doen. Hoe ging de minister dat aanpakken?

15 juni 2017

Nog een actuele, zelfs heel actuele kwestie en ook erg belangrijk, zeker.

Pagina's