Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

20 september 2017

Lincka, het Limburgs nascholingscentrum Katholiek Onderwijs, plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Voor het basisonderwijs

18 september 2017

De tweedaagse basisopleiding ‘autisme’ gidst je op een inzichtelijke en praktische manier door de zes fundamenten van autismevriendelijk en -deskundig dagelijks handelen.

13 september 2017

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar stellen wij met trots de vernieuwde website van regio Oost-Vlaanderen aan jou voor! Alle informatie van de pedagogische begeleiding kun je langs deze weg gemakkelijk terugvinden.

13 september 2017

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

12 september 2017

In het kader van de eigen kwaliteitsbewaking verplicht de overheid vanaf dit schooljaar om op het einde van de basisschool voor minimaal twee leergebieden een gestandaardiseerde toets af te nemen. Onze interdiocesane proeven (IDP) worden door de overheid beschouwd als valide toetsinstrumenten.

11 september 2017

Nemen jouw leerlingen binnenkort ook (voor het eerst) deel aan de interdiocesane proeven (IDP)? Fijn! Maar heb je al nagedacht over hoe je daarna met de resultaten aan de slag zult gaan?

11 september 2017

Dit schooljaar worden de interdiocesane proeven (IDP) van het schooljaar 2016-2017 herhaald. We doen die herhaling niet zomaar. De herhaling van de proeven geeft de ontwikkelgroep, die zowel uit leraren als uit pedagogisch begeleiders bestaat, ademruimte voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument dat zal aansluiten bij de visie van Zin in leren!

07 september 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde deze week in verschillende media aan dat zij werkt aan een nieuw statuut ‘bekwame helpers’. In de toekomst zullen personeelsleden van scholen na een korte opleiding volledig legaal eenvoudige medische handelingen mogen uitvoeren.

06 september 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

06 september 2017

Je wordt van harte uitgenodigd op de diocesane jaarvergadering van woensdag 13 september 2017.

Schrijf je online in.

Pagina's