Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

17 november 2017

Thomas, het online portaal voor het godsdienstonderwijs, heeft een lessenaanbod rond Sinterklaas online geplaatst.

Zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs zijn er specifieke pakketten.

Secundair onderwijs

17 november 2017

In Zin in leren! Zin in leven! organiseren we de leerinhouden van het katholiek basisonderwijs in een ordeningskader met verschillende lagen. Om vlot met het nieuwe leerplan van start te kunnen gaan en als een mooie visuele aanvulling op de Zill-site, hebben we deze publicaties ontwikkeld:

17 november 2017

Eind september publiceerden de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de verklaring 'Het vak rooms-katholieke godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap'.

24 november 2017

Op vrijdag 24 november informeert directeur-generaal Lieven Boeve over de actualiteit en onderstreept hij dat de directeur als innovator, motivator en inspirator van een school een centrale plaats inneemt in de organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Ol Fosse d' Outhe 1 te 6660 Houffalize.

 

16 november 2017

Enkele weken geleden nodigden we alle directies basisonderwijs en hun besturen uit op een inforonde voor het basisonderwijs in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. We hebben beslist om die inforonde niet te laten doorgaan. In plaats daarvan brengen we de actuele informatie samen in een extra nieuwsbrief.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis had in een krant gelezen over het onderzoek (en de studiedag) van VUB-professor Imke Baetens rond zelfverminking bij scholieren in het secundair onderwijs.

15 november 2017

De Vlaamse overheid keurde in 2015 een geïntegreerd actieplan Samen tegen Schooluitval goed om problematisch spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls sloeg niet voor het eerst op deze spijker. Het is niet de enige relevante maatregel uiteraard, maar zeker sinds de dagen van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke weten we wel dat kennis van de onderwijstaal Nederlands erg belangrijk is voor schoolsucces van leerlingen.

14 november 2017

Na de wat atypische en korte behandeling van de vraag om uitleg over werkingsmiddelen in deze commissievergadering volgde een groot en actueel dossier van deze legislatuur, met vier vragen van drie vragenstellers, waarop een deel van het onderwijsveld met grote spanning zit te wachten, denk ik.

14 november 2017

Jammer dat ik hier niet live kon bijzijn, maar goed, de beelden ervan zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

Pagina's