Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

17 november 2017

Thomas, het online portaal voor het godsdienstonderwijs, heeft een lessenaanbod rond Sinterklaas online geplaatst.

Zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs zijn er specifieke pakketten.

Secundair onderwijs

17 november 2017

In Zin in leren! Zin in leven! organiseren we de leerinhouden van het katholiek basisonderwijs in een ordeningskader met verschillende lagen. Om vlot met het nieuwe leerplan van start te kunnen gaan en als een mooie visuele aanvulling op de Zill-site, hebben we deze publicaties ontwikkeld:

17 november 2017

Eind september publiceerden de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst de verklaring 'Het vak rooms-katholieke godsdienst op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap'.

24 november 2017

Op vrijdag 24 november informeert directeur-generaal Lieven Boeve over de actualiteit en onderstreept hij dat de directeur als innovator, motivator en inspirator van een school een centrale plaats inneemt in de organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Ol Fosse d' Outhe 1 te 6660 Houffalize.

 

21 november 2017

Deze namiddag vangt de inforonde over modernisering secundair onderwijs, ondersteuningsnetwerken: stand van zaken + politieke actualiteit en actuele thema’s voor buitengewoon onderwijs aan met een presentatie van directeur-generaal Lieven Boeve.
Deze inforonde vindt plaats in DSKO, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

 

16 november 2017

Enkele weken geleden nodigden we alle directies basisonderwijs en hun besturen uit op een inforonde voor het basisonderwijs in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. We hebben beslist om die inforonde niet te laten doorgaan. In plaats daarvan brengen we de actuele informatie samen in een extra nieuwsbrief.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls vertrok voor deze laatste vraag om uitleg van de dag van het doctoraatsonderzoek van mevrouw Placklé.

15 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis had in een krant gelezen over het onderzoek (en de studiedag) van VUB-professor Imke Baetens rond zelfverminking bij scholieren in het secundair onderwijs.

15 november 2017

De Vlaamse overheid keurde in 2015 een geïntegreerd actieplan Samen tegen Schooluitval goed om problematisch spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

15 november 2017

Een kwestie van verschillende vaccins tegen baarmoederhalskanker: met een verschillende werking en een verschillend kostenplaatje. Commissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Bert Moyaers vroegen via heel wat vragen aandacht voor dit thema op het raakvlak tussen de beleidsdomeinen Welzijn/Volksgezondheid en Onderwijs.

Pagina's