Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

23 januari 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

19 januari 2018

Een nieuwe gids beantwoordt je vragen over de pedagogiek en didactiek, het bereiken van de eindtermen en de praktische vragen bij het gebruik van voorleessoftware. Je vindt ook instrumenten om concreet aan de slag te gaan.

18 januari 2018

Net voor het kerstreces had de Commissie voor Onderwijs dit politiek delicate voorstel van decreet goedgekeurd. Daar was wat turbulentie aan te pas gekomen, waarover ik toen uitvoerig op deze pagina’s geschreven heb. Op 17 januari 2018 stond het nu op de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voor de finale afhandeling.

18 januari 2018

Deze actuele vragen sloten naadloos aan bij de actuele vraag over leerlingenbegeleiders van een week voordien. Minister Crevits had toen nog maar zo’n rapport over de opstart van de ondersteuningsnetwerken aangekondigd of het lekte vandaag al uit. Na het artikel over de zaak ’s ochtends in dS werd in de loop van de voormiddag al getweet c.q.

17 januari 2018

Op maandag 15 januari 2018 vond een overleg plaats over het ontzeggen van rechtstreekse toegang tot beschutte werkplaatsen (BW) voor leerlingen OV3 zonder getuigschrift beroepsopleiding. De onderwijskoepels waren niet aanwezig op dat overleg. Vooraf voerden Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met OVSG en GO!

17 januari 2018

Ook dit schooljaar organiseert het platform 'Kies kleur tegen pesten' de Vlaamse week tegen pesten. Het startschot wordt gegeven met de uitreiking van de Pesten-dat-kan-niet!-prijs op vrijdag 2 februari 2018. De week tegen pesten loopt tot en met vrijdag 9 februari 2018.

17 januari 2018

Als voorlaatste vraag van de dag kwam dan deze van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman, waarover Caroline Gennez het die ochtend al had gehad. De oorspronkelijke vraag was intussen een beetje achterhaald door een element in het hangende Onderwijsdecreet XXVIII.

17 januari 2018

Alle vragen hebben meestal wel een bepaalde relevantie, maar de politiek meer delicate vragen hebben misschien toch nog een ietsje meer relevantie dan andere. Voor twee vragen van de laatste soort moesten we wachten tot 16.45 u. Twee vragen van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman: eerst deze over de inschrijvingsproblematiek (lees: Inschrijvingsdecreet, waer bestu bleven?).

17 januari 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel schetste omstandig het lerarentekort in de Brusselse context, en met name daarbij ook de druk op het Nederlandstalige onderwijs door de personeelssituatie in het Franstalige onderwijs.  Ze had een ganse reeks vragen.

17 januari 2018

De namiddagsessie begon niet ongebruikelijk met 16 minuten vertraging…en opnieuw met acht (niet dezelfden als die ochtend) aanwezige onderwijscommissarissen…

Pagina's