Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

20 april 2017

Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakte minister Crevits uit met de beslissing van de Vlaamse regering om een bijkomend budget (op schooljaarbasis) van 15,2 miljoen euro toe te kennen voor de ondersteuning van kleuters met een matig tot diep mentale beperking en kinderen met een gedragsstoornis.

19 april 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen (vzw Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge) heeft deze vacatures:

18 april 2017

Nu de vacante betrekkingen in wervingsambten zijn meegedeeld, kunnen personeelsleden zich kandidaat stellen voor vaste benoeming. De decretale voorwaarden om een benoeming te verkrijgen worden toegelicht in onze mededelingen over dat onderwerp.

18 april 2017

Op dinsdag 2 mei 2017 organiseert de KU Leuven de twaalfde LOGOS-studiedag. LOGOS XII wil dieper ingaan op de christelijke houding tegenover het lijden met bijzondere aandacht voor de betekenis van het lijden in het licht van ons geloof in een liefdevolle God.

18 april 2017

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • De Vlaamse Scholierenkoepel is op zoek naar 15 leerkrachten uit het secundair onderwijs (alle onderwijsvormen welkom) die het prototype van hun feedbackapp willen testen. 

07 april 2017

Deze vragen om uitleg van Jo De Ro en Jos De Meyer  gingen over de concrete uitvoering van het decreet van 25 november 2016 over de zgn. DBFM-light of het projectspecifieke DBFM-programma.

07 april 2017

Met deze op het eerste gezicht eenvoudige vraag over de participatie aan het deeltijds kunstonderwijs en de eventuele relatie daarvan met het inschrijvingsgeld waren we ook weer vertrokken voor een uit de kluiten gewassen gesprek met ook heel wat lokale inbreng van diverse interveniënten.

07 april 2017

Minister Crevits noemde een tijdje geleden het loopbaanpact een van haar moeilijkste dossiers deze legislatuur.

Pagina's