Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

05 juli 2017

We danken iedereen voor zijn inzet voor het katholiek onderwijs en wensen je een prettige en deugddoende vakantie!

18 augustus 2017

Vind jij vlot je weg in het decreet rechtspositie? Ken je de voorrangsregels bij vaste benoeming? Hoe loop je een succesvol traject van functioneren en evalueren? Heb je zicht op het statuut van contractuele personeelsleden?

14 augustus 2017

We ontvingen volgend initiatief van externen:

14 augustus 2017

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst volgende vormingen in de kijker:

 

14 juli 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 voor de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel een voltijds pedagogisch begeleider project taalbegeleiding aan te werven. Wij zoeken een gedreven begeleider met een brede deskundigheid rond het omgaan met meertaligheid in het basisonderwijs.

06 juli 2017

2016-2017 is voorbijgevlogen. Je mag ongetwijfeld terugblikken op een boeiend en gevarieerd schooljaar, gekleurd door blije, en misschien ook droeve momenten. Straks trek je de schoolpoort even achter je dicht. Tijd om de batterijen op te laden. Ik wil je een mooie, rustbrengende en herbronnende vakantie toewensen, te midden van wie je liefhebt.

06 juli 2017

We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen voltijds aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling.

06 juli 2017

Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen halftijds aan de slag te gaan als begeleider studiegebied personenzorg.

04 juli 2017

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is eind mei 2017 overschreden. Dat betekent dat de weddes van de gesubsidieerde en de contractuele werknemers vanaf 1 juli 2017 met 2 procent geïndexeerd worden.

04 juli 2017

In een nieuwe mededeling zetten we uiteen welke gesubsidieerde personeelsleden hun maandelijkse salaris blijven ontvangen in de zomermaanden, wie recht heeft op een uitgestelde bezoldiging, en hoe die berekend wordt. Je vindt de mededeling op onze website onder het thema Bezoldiging en vergoedingen.

Pagina's