Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

14 december 2017

Uit de resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek 2016 die op 5 december 2017 werden bekendgemaakt, blijkt dat Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar minder goed kunnen begrijpend lezen dan tien jaar geleden. Dat oranje knipperlicht kunnen we niet negeren.

13 december 2017

Uit het PIRLS-onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen uit het vierde leerjaar bleek vorige week dat de prestaties voor begrijpend lezen in Vlaanderen sterk achteruit gegaan zijn. Dat oranje knipperlicht nemen we als onderwijsverstrekkers allemaal bijzonder ernstig. Alleen al daarom willen we de onderzoeksresultaten verder analyseren, en in het licht van ander onderzoek plaatsen.

13 december 2017

Niet iedereen hoeft het warm water opnieuw uit te vinden!

13 december 2017

Door de aanvaarding van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wordt onder meer de toelage van 950 euro voor taalstimulering van anderstalige kleuters voor het schooljaar 2017-2018 verlengd.

13 december 2017
Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs is aanvaard door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Door dat decreet wordt onder meer een eenmalige forfaitaire toelage van 72,24 euro toegekend per leerling in bepaalde structuuronderdelen van het secundair technisch en beroepsonderwijs.
 
13 december 2017

De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 19 december 2017. Militanten worden opgeroepen om enkel te staken indien ze effectief deelnemen aan de betoging georganiseerd door het ABVV.

12 december 2017

Vorige week kon je in onze nieuwsbrief lezen dat dossiers die bij AGION op de wachtlijst staan in 2005 binnenkort een uitnodiging mogen verwachten van AGION om hun dossier te actualiseren.

Waar hebben we het over?

Elk gesprek over scholenbouw begint en eindigt met een pleidooi voor meer geld.

12 december 2017

We ontvingen deze initiatieven van externen:

12 december 2017

'Advent: echt wijs!' is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

12 december 2017

Eind november dienden we het jaarverslag van de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de overheid in. Het jaarverslag geeft een beeld over de werking van de pedagogische begeleidingsdienst in het schooljaar 2016-2017.

Pagina's