Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

19 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor onmiddellijke indiensttreding een stafmedewerker pers en communicatie (v/m) aan te werven.

28 juni 2017

De Algemene Centrale van het ABVV heeft nogmaals een stakingsaanzegging ingediend, nu voor vrijdag 30 juni. Daarmee wil ze haar militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een syndicale actie op die datum.

28 juni 2017

Ook volgend schooljaar wijzigt er opnieuw een en ander in de personeelsreglementering. Wat je daarover moet weten, hebben we gebundeld in de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2017'. Je vindt er meer informatie over o.a.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst zo snel mogelijk een voltijds pedagogisch begeleider aan te werven in het kader van de uitrol van de regionale ondersteuningsnetwerken om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 een voltijds pedagogisch begelei-der zorgbreed en kansenrijk onderwijs aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van 1 september 2017 een voltijds pedagogisch begeleider diversiteit aan te werven om het team van de Dienst Lerenden te versterken.

27 juni 2017

Dwars door alles heen. Allemaal schatten is het jaarthema van Leeftocht voor het schooljaar 2017-2018. Het zoomt in op de vorming van mens en wat dat voor de onderwijsmens betekent. In mei ontving je de jaaraffiche en de papieren versie van het start- en septembernummer als bijlage bij In dialoog.

27 juni 2017

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken voor de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen een gedreven collega om in de pedagogische begeleidingsdienst van regio Antwerpen aan de slag te gaan als schoolbegeleider SO (100%).

26 juni 2017

Bij het organiseren van ‘actieve ontspanningsevenementen’, bijvoorbeeld een sportdag, heeft de organisator een aantal wettelijke verplichtingen. Die verplichtingen zijn van toepassing als men een beroep doet op externen, maar gelden ook als de school zelf de organisator is.

26 juni 2017

We ontvingen volgend initiatief van externen:

Pagina's