Modernisering so

Op de themapagina modernisering so bundelen we alle relevante informatie.

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad. Hieronder vind je een link naar de raamtekst eerste graad waarin we onze uitgangspunten en aanbevelingen voor een observerende en oriënterende eerste graad toelichten. Daarnaast vind je ook teksten die focussen op deelaspecten zoals programmatie, de basisopties in de eerste graad, STEM-technieken en STEM-wetenschappen, en differentiële doelen.

Voor alle vragen in verband met de modernisering so kun je terecht op het e-mailadres moderniseringso [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

19 oktober 2017

De consultaties van schoolbesturen en directies bevestigen dat de modernisering secundair onderwijs voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet beperkt kan blijven tot een structuurwijziging. Ze dient gekoppeld te worden aan een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs. Met of zonder nieuwe eindtermen zijn daarvoor nieuwe leerplannen nodig.

05 oktober 2017

We krijgen heel wat vragen van scholengemeenschappen om ondersteuning te bieden bij de eerste fase van de modernisering so, de eerste graad, en gaan daar graag op in. Elke scholengemeenschap heeft de komende maanden één ticket en kan kiezen tussen een toelichting voor een ruim publiek (coördinatoren, leraren …) of voor een overleg met bestuurs- en/of directieleden.

03 oktober 2017
In de nieuwsbrief van vorige week kon je samen met de planningsmededeling 'Modernisering so eerste graad' bijkomende informatie vinden over de concordantie op het niveau van de eerste graad. In een bijlage bij het uitvoeringsbesluit wordt ook de lijst met concordantiem
21 juni 2017

Tijdens de inforonde de voorbije weken lag de focus voor de modernisering so op de eerste graad. We bezorgen je de presentatie ‘Modernisering so – juni 2017’.

30 maart 2017

Op vrijdag 24 maart keurde de Vlaamse Regering een mededeling goed m.b.t. de modernisering so. Die bevat aanpassingen aan de voorgestelde basisopties in de eerste graad en aan de matrix in de tweede en de derde graad so:

22 maart 2017

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad.

15 maart 2017

Iets minder dan een uur van de vergadering ging naar dit dossier, een van de belangrijkste maar ook erg complexe dossiers van deze legislatuur. Gelijk ook drie vragenstellers uit drie verschillende fracties: twee uit de meerderheid, één uit de oppositie.

19 januari 2017

Op basis van de vele reacties en na overleg stelt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vast dat de voorgestelde matrix onvoldoende bijdraagt tot het realiseren van de belangrijkste doelstelling van de hervorming: de optimalisering van de studiekeuze van de leerling door een transparant aanbod en een getrapte studiekeuze.

  • Op 8 mei 2012 stelde we een breed gedragen visie op de toekomst van het secundair onderwijs voor. Je vindt die visie hier.