Het inschrijvingsbeleid van een school is enerzijds bepaald door de complexe regelgeving, maar is tegelijk ook ingebed in een ruimer pedagogisch beleid van de school.

Documentatie