Fiscale fiches

Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 elektronisch indienen.

Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) via elektronische weg in te dienen (Belcotax-on-Web). De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.10 is vastgelegd op 28 februari 2017.

De nieuwe versie van Belcotax on web (http://www.belcotaxonweb.be/) voor de indiening van de fiches 281 over het inkomstenjaar 2016 zal opengesteld worden vanaf 7 februari 2017. Tot die datum kunnen de fiches voor inkomstenjaar 2016 nog niet ingediend worden!

Fiches 281.10

Fiches 281.50

De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.50 is vastgelegd op 30 juni 2017.