Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

30-11-2017

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2017

 

28-11-2017

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning – Omzendbrief nr. 662 Eindejaarstoelage 2017

 

31-10-2017

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2017

 

13-10-2017

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het individueel recht op vorming

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de oprichting van een Vlaams sociaal en waarborgfonds en de vaststelling van de statuten ervan

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het Vlaams sociaal en waarborgfonds en betreffende de risicogroepen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de vertegenwoordigers van de werknemers

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende eindejaarspremie voor zonale busbegeleiders

04-10-2017

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opheffing van collectieve arbeidsovereenkomsten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de arbeidskledij

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regularisering van de DAC-contracten

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Koninklijk besluit van 28 september 2017 waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Ministerieel besluit van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen

Pagina's