Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

30-12-2016

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – Wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2016

 

30-11-2016

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie – 24 november 2016. - Omzendbrief nr. 656. - Eindejaarstoelage 2016

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2016

Pagina's