03 juli 2017

Nogal wat leerkrachten brengen het project van de katholieke dialoogschool niet of moeilijk in verbinding met hun eigen zingevingskader. Tegelijk merken we dat leerkrachten - en onze tijdgenoten in het algemeen - moeite hebben met het vinden van woorden voor zinvragen en het zoeken naar ankerpunten voor zingeving.

03 juli 2017

Ook voor je leerlingen kun je gebruikmaken van bezinningsimpulsen in het verlengde van het jaarthema ‘Dwars door alles heen. Allemaal schatten’. Zo kun je na de zomervakantie geïnspireerd aan de slag gaan:

29 juni 2017

Het project implementatietraject katholieke dialoogschool (KDS) loopt over vijf schooljaren en gaat van start op 1 september 2017. Het project wil een belangrijke bijdrage leveren tot de realisatie van KDS in Vlaanderen en internationaal.

27 juni 2017

Dwars door alles heen. Allemaal schatten is het jaarthema van Leeftocht voor het schooljaar 2017-2018. Het zoomt in op de vorming van de mens en wat dat voor de onderwijsmens betekent. In mei ontving je de jaaraffiche en de papieren versie van het start- en septembernummer als bijlage bij In dialoog.

23 juni 2017

Leidinggeven in onderwijs is boeiend en uitdagend. Via drie verschillende trajecten willen we leidinggeven in 2017-2018 (verder) ondersteunen.

20 juni 2017

De wiskundevraag om uitleg van onderwijscommissaris Ann Brusseel was prima gedocumenteerd met aandacht voor diverse (en samenhangende) aspecten van dit thema.

14 juni 2017

´s Ochtends was het al gegaan over Frans in het basisonderwijs. Deze vragen van onderwijscommissarissen Ann Brusseel en Kathleen Krekels sloten daar wat ruimer op aan.

14 juni 2017

Deze commissievergadering, als vervolg op de eerdere gedachtewisseling met de onderwijsinspectie over Onderwijsspiegel 2017, het referentiekader voor Onderwijskwaliteit en Inspectie 2.0, begon wel met een heel gepalaver over de aanpak: het waren allemaal gekoppelde vragen en de minister had één groot antwoord klaar zonder daarin de verschillende vragenstellers apart te behandelen.

06 juni 2017

De dag voordien was het er in de plenaire vergadering ook al over gegaan. Nu ging Vlaams Parlementslid Chris Janssens op basis van een recent Knack-artikel van onderzoeker Montasser AlDe'emeh erop door.

23 mei 2017

Muziek verbindt mensen over generaties heen, over taal en grenzen heen, over verschillen heen.

Pagina's