26 april 2017

Onderwijscommissaris Tine Soens had op 19 mei 2016 al een soortgelijke vraag om uitleg gesteld, waaraan overigens toen in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) een gevolg was gegeven door de oprichting van een zgn. ad-hocwerkgroep ‘Dual Use of research’.

26 april 2017

Partituur en interpretatie

Elk uniek mensenleven schenkt aan de wereld een eigen kijk op de dingen - dezelfde noten klinken anders.

Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het meinummer van Leeftocht.

 

 

24 april 2017

In het kader van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, waarin islamitisch extremisme tot wrede aanslagen in het Westen hebben geleid, organiseert de islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara in samenwerking met de Artesis Plantyn Hogeschool een debat rond het islamonderwijs als wapen tegen religieus extremisme. De avond wordt ingeleid door minister van Justitie Koen Geens.

18 april 2017

Op dinsdag 2 mei 2017 organiseert de KU Leuven de twaalfde LOGOS-studiedag. LOGOS XII wil dieper ingaan op de christelijke houding tegenover het lijden met bijzondere aandacht voor de betekenis van het lijden in het licht van ons geloof in een liefdevolle God.

30 maart 2017

Orkest en instrumenten

Kijk doorheen de beperkingen van mensen, pas dan ontdek je de ongekende mogelijkheden in elk van hen.

Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het aprilnummer van Leeftocht.

28 maart 2017

Met de slogan 'De klank van stilte' op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen.

22 maart 2017

De meeste lerarenopleidingen gaan al vanaf volgend schooljaar (2017-2018) aan de slag met het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven!. Dat is nodig want lerarenopleidingen bereiden hun studenten voor op hun toekomstige job als leraar, waarbij ze met het nieuwe leerplanconcept moeten werken.

21 maart 2017

Met de slogan 'De klank van stilte' op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen.

28 maart 2017

Mgr. Johan Bonny en directeur-generaal Lieven Boeve zullen aanwezig zijn op de slotsessie van het “Leiderschapstraject Katholiek Onderwijs Vlaanderen”.
Deze vorming vindt plaats in Brantijser CVA, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen, lokaal SJ022

 

15 maart 2017

Met de slogan De klank van stilte op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen.

Pagina's