05 juli 2017

Het vakantienummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen.

03 juli 2017

De norm NBN S21-204 van 1982 wordt grondig vernieuwd. Om meer inzicht te krijgen in de brandveiligheid van nieuwe, bestaande en tijdelijke schoolgebouwen doet Sirris-Agoria een onderzoek naar de brandveiligheid van schoolgebouwen. Daarvoor hebben ze een brandrisicoanalyse-methodiek uitgewerkt.

03 juli 2017

Sinds 23 februari 2017 moeten stedenbouwkundige aanvragen waarvoor de medewerking van een architect vereist is, via het digitaal loket voor bouwaanvragen ingediend worden.

28 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

28 juni 2017

We nemen de draad van een voorjaarsseminarie terug op … in het najaar. Je hebt die avond in elke regio de keuze uit heel wat interessante en actuele onderwerpen zoals BOS en financiën, BOS en communicatie en inspraak, inspectie 2.0, datagebruik, katholieke dialoogschool. We leggen op dit moment de laatste hand aan de inhoud. Meer nieuws volgt na de zomervakantie!

26 juni 2017

Bij het organiseren van ‘actieve ontspanningsevenementen’, bijvoorbeeld een sportdag, heeft de organisator een aantal wettelijke verplichtingen. Die verplichtingen zijn van toepassing als de school een beroep doet op externen, maar gelden ook als de school zelf de organisator is.

21 juni 2017
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarom staat de vorming voor bestuurders voor het schooljaar 2017 – 2018 in grote mate in het teken van BOS.  
 
21 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni bekend gemaakt worden, dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

15 juni 2017

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls was actueel, zeker.

14 juni 2017

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 treden op 30 juni 2017 in werking.

Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

Pagina's