17 januari 2018

Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten voor de ondersteuning van katholieke schoolbesturen bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten.

17 januari 2018

Wil je als schoolbestuur energie besparen en heb je nood aan kennis om dit aan te pakken? Je zoekt gelijkgestemden en expertise om ervaringen en informatie uit te wisselen? Dan heeft het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) een interessant aanbod voor jou.

17 januari 2018

Van een compleet andere orde dan de so-“vraag” van Caroline Gennez in deze commissievergadering waren deze vragen om uitleg van de onderwijscommissarissen Koen Daniëls en Jos De Meyer. Ook wel al oudere vragen, maar alleszins nog niet achterhaald.

09 januari 2018

Op 28 december 2017 verscheen het ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsregels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad.

08 januari 2018

In de loop van de maand februari vindt er in elke regio een avond plaats waarop elke bestuurder de keuze heeft om twee vormingen te volgen: BOS & Personeel of BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten.

08 januari 2018

De forfaits die op de fiches 281.10 of 281.20 vermeld moeten worden voor het kosteloos ter beschikking stellen van laptops, internetverbindingen, mobiele telefoon en telefoonabonnement, dalen vanaf 1 januari 2018.

08 januari 2018

Grote en zeer grote vzw’s zijn verplicht hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

De kosten van de neerlegging zijn afhankelijk van de manier waarop de jaarrekening wordt neergelegd. Vanaf 1 januari 2018 bedragen de neerleggingstarieven in euro:

20 december 2017

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Als aanvulling op ons opleidingsaanbod heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen de website www.privacyopschool.be ontwikkeld.

20 december 2017

Met de kerstvakantie in het vooruitzicht is dit het ultieme moment om enkele winter(vakantie)voorzorgen te nemen voor je schoolgebouw.

19 december 2017
Hier en daar klinken berichten over wijzigingen aan de vzw wetgeving. We willen iedereen bij deze gerust stellen dat we dit opvolgen en de besturen zullen ondersteunen.

Pagina's