29 mei 2017

Zoals we vorige week in de nieuwsbrief hebben gemeld, treden de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 op 30 juni 2017 in werking.
Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren 2017 toe te passen.

22 mei 2017

Het is dus zover ...
Overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren die vanaf 30 juni worden bekend gemaakt dienen de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing Klassieke sectoren van 18 april 2017 toe te passen. Op het nieuwe KB Uitvoering blijft het echter nog even wachten.

18 mei 2017

Het had de dag voordien al in De Tijd gestaan en ging om een artikel in ons eigen papieren tijdschrift In dialoog, waarvan het vijfde nummer dezer dagen uitkwam. De actuele vragen waren dan ook niet onverwacht.

09 mei 2017

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (kortweg AGION) is verhuisd vanuit het Ellipsgebouw naar het Consciencegebouw langs dezelfde Koning Albert II laan in de Brusselse Noordwijk. Sinds maandag 8 mei 2017 vind je AGION op het nieuwe adres: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. De telefoonnummers, email-adressen en het webadres bleven uiteraard ongewijzigd.

20 mei 2017

Bij de officiële inhuldiging van de nieuwbouw van de basisschool “De Lampion” (voorheen Sint-Jozefsschool) zal ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord nemen.
Deze inhuldiging vindt plaats in de Kerkstraat 14 te 1800 Vilvoorde.

 

04 mei 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls schetste de eerdere, financiële afspraken m.b.t. het Vlaams Klimaatfonds en de daarmee gepaard gaande rondetafels inzake klimaat en onderwijs in 2016. Nu wilde hij de stand van zaken kennen: quid met de selectie van de projecten leerplichtonderwijs en de eventuele relatie met de reguliere wachtlijsten en capaciteitsmiddelen? Quid met het hoger onderwijs?

26 april 2017

Ter ondersteuning van haar besturen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een draaiboek en thematische nota’s ontwikkeld met de focus op de ‘structuurkant’ van de organisatiewijziging.

26 april 2017

De DPCC-bao ontving een laattijdige aanvraag van de vzw Gruuthuse voor de sluiting van een vestigingsplaats gelegen in de Annuntiatenstraat in Brugge. In de vestigingsplaats werd bij de laatste telling de rationalisatienorm niet gehaald. In de DPCC-vergadering op 25 april 2017 werd de aanvraag ontvankelijk verklaard en goedgekeurd.

26 april 2017

Het weekblad Tertio volgt de actualiteit. Dat is het vertrekpunt: eerlijke en kritische analyse van nieuws en actualiteit. De duiding, opiniëring en inspiratie die Tertio biedt, komen vanuit christelijke hoek. Tertio wil christ

26 april 2017

De nieuwe basiswet Overheidsopdrachten verscheen afgelopen zomer, 17 juni 2016, in het Belgisch Staatsblad. De ministerraad van 31 maart keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Dat betekent natuurlijk dat er enkele veranderingen zitten aan te komen.

Pagina's