26 april 2017

De nieuwe basiswet Overheidsopdrachten verscheen afgelopen zomer, 17 juni 2016, in het Belgisch Staatsblad. De ministerraad van 31 maart keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

26 april 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had belangrijke en concrete vragen over de financiering (en de belendende percelen ervan) in het hoger onderwijs: de thematiek van de zgn.

24 april 2017

Of de lucht in een klas van goede of slechte kwaliteit is, is met het blote oog niet te zien. Wel zijn de gevolgen van een slechte binnenlucht te herkennen aan bijvoorbeeld een muffe geur en beslagen ramen. In de loop van de dag raken leerlingen en leerkrachten vermoeid en hun concentratievermogen daalt. 

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 18 april een nieuwe oproep. Scholen kunnen intekenen op een eenmalige subsidie voor de afstelling van de verwarmingsinstallatie. Die eenmalige subsidie geldt van 18 april 2017 tot en met 31 oktober 2017.

19 april 2017

In het kader van de acties rond Klimaat & Onderwijs lanceerde minister Crevits op 16 april een nieuwe oproep voor het basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. Je maakt kans op een subsidie van 5 000 euro om twee schooljaren lang te werken aan een eigen vernieuwend STEM-klimaatproject.

Je aanvraag moet voor 1 juni 2017 ingediend zijn. 

18 april 2017

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief valt onder de interne planningsprocedure - ten laatste op 1 mei 2017 aan AgODi gemeld worden:

07 april 2017

Deze vragen om uitleg van Jo De Ro en Jos De Meyer  gingen over de concrete uitvoering van het decreet van 25 november 2016 over de zgn. DBFM-light of het projectspecifieke DBFM-programma.

30 maart 2017

Op 1 september 2015 trad het M-decreet in werking. Het Bureau van het toenmalige VVKBuO besliste dat in de toekomst enkel scholen die ook op de school zelf type 9 inrichtten GON konden blijven aanbieden voor leerlingen met ASS.

29 maart 2017

Een Brussels onderwijs- en ook breder cultureel dossier, mét een heikele voorgeschiedenis die al een paar keer in het Vlaams Parlement aan bod was gekomen: met name, een typisch probleem dat te maken heeft met een gebrek aan overeenkomst tussen de gemeenschappen en de federale overheid.

22 maart 2017

Op 5 maart 2017 lanceerde Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Onderwijs, de oproep naar schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw projectspecifiek DBFM-programma. De twee infosessies die Katholiek Onderwijs Vlaanderen enkele dagen nadien gepland had, kwamen dan ook net op tijd en kenden een grote belangstelling.

Pagina's