Agenda directeur-generaal

09 mei 2017

Deze voormiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve de Vrije School Haver en maakt kennis met de verschillende opleidingsvormen van het buitengewoon beroepsonderwijs.
Dit schoolbezoek vindt plaats in de Weidestraat 156 te Assebroek.

 

09 mei 2017

Deze ochtend bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve de Hotelschool Ter Duinen in de Houtsaegerlaan 40 te Koksijde.

08 mei 2017

Deze avond geeft prof. dr. Lieven Boeve een lezing over de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de hervormingen in het onderwijs en de katholieke dialoogschool in de Marnixkring Veurne-Zannekin.
Deze lezing vindt plaats in restaurant de Normandie, koninklijke baan 1, 8670 Koksijde.

 

05 mei 2017

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de basisschool geeft directeur-generaal Lieven Boeve tijdens de geanimeerde academische zitting een korte toespraak over de katholieke basisschool anno 2017 en verder. Na de voorstelling van een nieuw fotoboek volgt ook de officiële opening van een tentoonstelling.

05 mei 2017

Deze namiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve, samen met de bisschoppelijk gedelegeerde Onderwijs van het bisdom Brugge mevrouw Ann Quaghebeur, het Vrij Land- en Tuinbouw Instituut, Conscienceplein 12 te Torhout in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs.

05 mei 2017

Deze voormiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve deze school voor buitengewoon basisonderwijs in kader van de huidige ontwikkelingen n.a.v. het M-decreet.
Dit bezoek vindt plaats in de Slabbaardstraat Noord 90 te Izegem.

 

04 mei 2017

In het kader van het internationaal project “Strip to Identity” [http://www.strip2id.eu (leerlingensite) en http://www.striptoidentity.eu (officiële projectsite)] dat het belang van Europese identiteit, leesvaardigheid en leesplezier van kinderen en jongeren moet bevorderen, hebben -

28 april 2017

Bij dit schoolbezoek gaat bijzondere aandacht naar de vernieuwing van het studiegebied mode in de nieuwe leerplannen Moderealisatie-en presentatie en 2 leerplandoelen die echt te maken hebben met identiteit en aanzetten tot dialoog: het authentieke van een sociale, religieuze en culturele leefwereld ontdekken en herkennen en een stijl kaderen in een bepaalde sociale, religieuze of culturele lee

24 april 2017

In het kader van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, waarin islamitisch extremisme tot wrede aanslagen in het Westen hebben geleid, organiseert de islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara in samenwerking met de Artesis Plantyn Hogeschool een debat rond het islamonderwijs als wapen tegen religieus extremisme. De avond wordt ingeleid door minister van Justitie Koen Geens.

21 april 2017

In zijn speech op de officiële opening van het grootste nieuwbouwproject van Scholen van Morgen zal directeur-generaal Lieven Boeve het hebben over de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de beslissing van de Vlaamse Regering rond de modernisering van het secundair onderwijs en de vertaalslag naar de nieuwe campus en geeft hij een korte toelichting omtrent de uitdaging van de katholieke

Pagina's