Agenda directeur-generaal

26 september 2017

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deze namiddag deel aan de feestelijkheden ter gelegenheid van de opening van het academiejaar aan de campus KULAK te Kortrijk.

25 september 2017

Vanavond is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de niet-zo-plechtige opening van het academiejaar 2017-2018 aan de hogeschool Odisee op de Technologiecampus, Gebroeders De Smetstraat 1 te 9000 Gent.

25 september 2017

Deze voormiddag is prof. dr. Lieven Boeve aanwezig op de feestelijke opening van het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven.

23 september 2017

Eind vorig schooljaar beëindigde E.H. Stefaan Van der Kelen zijn opdracht als vicaris van Onderwijs voor het bisdom Gent. Directeur-generaal Lieven Boeve zal aanwezig zijn bij de dankviering op 23 september 2017 in de Sint-Baafskathedraal te Gent.

20 september 2017

Na het bezoek van een multi-religieuze groep leerlingen van het Imelda-Instituut te Brussel aan Israël komen de leerlingen van de Carmel High School van Haifa van 14 tot 21 september op bezoek in België.
Directeur-generaal Lieven Boeve neemt – in het kader van het project van de katholieke dialoogschool - deel aan het panelgesprek voor deze “ambassadeurs van de dialoog”.

20 september 2017

Op de “startdag van de VlOR” die plaats vindt in de gebouwen van het Vlaams Parlement, zal ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn. Op de startdag staat de Vlor stil bij de evoluties in het maatschappelijk discours over diversiteit, waarden en identiteit en hoe het onderwijs daarmee omgaat.

19 september 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de feestelijke opening van het academiejaar van de Arteveldehogeschool die plaats vindt in Aula 3, Campus Kantienberg, Voetweg 66, Gent.

13 september 2017

Op de diocesane jaarvergadering van de schoolbesturen van West-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het slotwoord uitspreken.
Deze vergadering vindt plaats in het Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te 8820 Torhout.

 

13 september 2017

Deze voormiddag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de academische zitting bij de opening van het academiejaar 2017-2018 van de VIVES-hogeschool, Doorniksesteenweg 145 te Kortrijk.

11 september 2017

Deze avond gaat directeur-generaal Lieven Boeve in gesprek met de leden van het schoolbestuur van de vzw Katholiek Onderwijs Hamme.
Deze bijeenkomst vindt plaats in KOHa Zouaaf, Zouavenstraat te 9220 Hamme.

 

Pagina's