Agenda directeur-generaal

24 november 2017

Op vrijdag 24 november informeert directeur-generaal Lieven Boeve over de actualiteit en onderstreept hij dat de directeur als innovator, motivator en inspirator van een school een centrale plaats inneemt in de organisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Ol Fosse d' Outhe 1 te 6660 Houffalize.

 

21 november 2017

Deze namiddag vangt de inforonde over modernisering secundair onderwijs, ondersteuningsnetwerken: stand van zaken + politieke actualiteit en actuele thema’s voor buitengewoon onderwijs aan met een presentatie van directeur-generaal Lieven Boeve.
Deze inforonde vindt plaats in DSKO, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

 

14 november 2017

Deze avond handelt de inforonde over modernisering secundair onderwijs, ondersteuningsnetwerken: stand van zaken + politieke actualiteit en actuele thema’s voor buitengewoon onderwijs en vangt aan met een presentatie van directeur-generaal Lieven Boeve.
Deze inforonde vindt plaats in Vrij Innovatief Interactief Onderwijs Tongeren, Sint-Truidersteenweg 17 te 3700 Tongeren.

 

10 november 2017

Het thema voor 2017 is ‘Dynamiek van verschillen’. Prof. dr. Karen I. van Oudenhoven–van der Zee, decaan faculteit Sociale Wetenschappen en Chief Diversity Officer, VU Amsterdam, heeft het over ‘Leidinggeven aan de dynamiek van verschillen in het onderwijs’.

09 november 2017

Op de derde bezoekdag aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord tot de nieuwe directies secundair onderwijs.

20 oktober 2017

Traditiegetrouw organiseert het Maria-Boodschaplyceum de Schrijf-ze-VRIJdag in open lucht buiten de schoolmuren zodat ook voorbijgangers kunnen deelnemen. Dit jaar trekken ze, samen met een aantal andere Nederlandstalige en Franstalige scholen, van 11u15 tot ongeveer 16u15 naar het Beursplein in Brussel.

24 oktober 2017

Op de feestelijke opening van het PARCUM museum en de tentoonstelling ‘Van de wereld’ zal directeur-generaal aanwezig zijn.
Deze feestelijke opening vindt plaats in de Sint-Jan-Evangelistkerk, Abdij van Park, Leuven.

 

24 oktober 2017

Na een bezoek aan het leerrestaurant van het Don Bosco Centrum voor Leren & Werken wisselt directeur-generaal van gedachten met het schoolbestuur over de toekomst van het deeltijds onderwijs in het licht van de op stapel staande vernieuwingen in het onderwijs.
Dit bezoek vindt plaats in de F. Gaystraat 127 te Sint-Pieters Woluwe.

 

24 oktober 2017

Deze voormiddag richt ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord tot de nieuwe directies secundair onderwijs op bezoek bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

22 oktober 2017

Oorlog is van alle tijden. Hoewel het tijdperk, de inzet en de tegenstanders verschillen, is er altijd een menselijke kant die griezelig herkenbaar is. Wanhoop, pijn, ontreddering en gemis zijn maar enkele van de vele gemoedstoestanden die tijdens en na een oorlogsperiode de bovenhand nemen.

Pagina's