Agenda directeur-generaal

10 juni 2016

Bij de officiële inhuldiging van het DBDM-project van de campus Nachtegaal van het Óscar Romerocollege te Dendermonde zal naast prof. dr. Lieven Boeve ook minister Hilde Crevits een gelegenheidstoespraak houden, waarna de gebouwen ingezegend worden door mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent.
De inhuldiging vindt plaats in de Campus Nachtegaal, Kerkstraat 60 te Dendermonde.

 

10 juni 2016

Plaats van afspraak: DSKO aula SO - Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

09 juni 2016

“Vol vertrouwen de toekomst tegemoet”, onder deze slogan kijkt de Vrije-CLB-Koepel uit naar de toekomst. Nadien volgt de afscheidsreceptie voor de heer Guido Dumon, die 12 jaar voorzitter was.
Deze viering vindt plaat in het KBC auditorium, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

01 juni 2016

Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de uitreiking van de Koningin Paolaprijs voor het onderwijs.
Plaats van de uitreiking: Kasteel van Laken, Koninklijke Parklaan te Laken.

21 mei 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan te festiviteiten ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Miniemeninstituut te Leuven.

18 mei 2016

Plaats van afspraak: Marialand 31, 9000 Gent.

18 mei 2016

Het Vlaams Parlement organiseert een hoorzitting over de “Nota van de Vlaamse Regering, ingediend door minister Jo Vandeurzen, over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen” waaraan prof. dr. Lieven Boeve ook deelneemt.
Deze hoorzitting vindt plaats in de gebouwen van het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

13 mei 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan het debat in het Vlaams Parlement met als onderwerp “Welke opportuniteiten en mogelijkheden biedt de hervorming van de eindtermen, in het licht van de grote lijnen die uit het maatschappelijk debat naar voren komen?”.
Dit debat vindt plaats van 12.00u tot 13.00u in de Van Dijckzaal van het Vlaams Parlement.

13 mei 2016

Ter gelegenheid van de dialoogdag tussen VBS Klimrek uit Gent en VBS 2geltje uit Horebeke brengt prof. dr. Lieven Boeve brengt een bezoek aan de school.
Deze dialoogdag vindt plaats in de VBS 2geltje, Dorpsstraat 14, 9667 St-Maria-Horebeke.

11 mei 2016

De studentenraad van de lerarenopleiding UCLL in Heverlee met als onderwerp “Leerkracht, een ondergewaardeerd beroep?” Op de agenda staan o.a.: de eindtermen, leerplannen, hervorming onderwijs, taken van de leerkracht, verloning, opleiding, werkzekerheid en werkgelegenheid, ...  

Pagina's