Agenda directeur-generaal

07 februari 2018
Na een welkomstwoord door de directeur en een dankwoord van de voorzitter van de raad van bestuur komt directeur-generaal Lieven Boeve aan het woord over de grote uitdagingen waar de schoolbesturen voor staan bij hun scholenbouwprojecten.
Plaats van de feestelijkheden: Victor Frislei 18, 2900 Schoten.
06 februari 2018
Tijdens dit schoolbezoek van directeur-generaal Lieven Boeve gaat bijzondere aandacht naar het concept van ‘studie-oriëntering’ voor de eerste graad waarin de leerlingen de mogelijkheid krijgen om studiedomeinen te leren ontdekken, er te van te proeven, er zich in te verdiepen en dat alles zonder dat hun verdere studiekeuze daardoor gehypothekeerd wordt.
02 februari 2018
Sedert 1 september 2017 is de volledige 1ste graad van de scholengemeenschap KOGEKA ondergebracht in deze nieuwbouw. Op deze officiële opening richt ook directeur-generaal het woord aan de aanwezigen.
De feestelijkheden beginnen in de sporthal De Doelen, Schuttershof 2A, 2440 Geel.
01 februari 2018

In zijn toespraak deze avond onderstreept directeur-generaal Lieven Boeve de cruciale rol van het buitengewoon onderwijs op weg naar onderwijs voor alle kinderen in 2025. Het colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.

19 januari 2018

Tijdens deze conferentie worden de onderzoeksresultaten voorgesteld van Erasmus+ project GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners) in Vlaanderen, met inbegrip van de beleidsaanbevelingen die uit het project naar voor komen. Centraal op deze dag staat de presentatie van 'Een blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen en Brussel'.

12 januari 2018

Onze nieuwjaarsreceptie vindt vrijdag a.s. plaats in het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel, in samenwerking met VTI Spijker uit Hoogstraten, Colomaplus uit Mechelen en Sint-Carolus uit Sint-Niklaas.

25 januari 2018

Op de nieuwjaarsreceptie van Beweging.net zal ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig zijn.

Deze receptie vindt plaats in Aeropolis II, Urbain Britsierslaan 5 te Schaarbeek.

24 januari 2018

Het Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen viert zijn 75-jarig bestaan en bij die gelegenheid zal ook directeur-generaal Lieven Boeve op de academische zitting een toespraak houden over de katholieke dialoogschool.

De feestelijkheden vinden plaats in de Koningin Elisabethzaal te 2018 Antwerpen.

23 januari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie van GO! die plaats vindt in De Schelp van het Vlaams Parlement, IJzerenkruisstraat 99 , 1000 Brussel.

23 januari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen. Daarna maken ze kennis met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Pagina's