Agenda directeur-generaal

20 oktober 2017

Traditiegetrouw organiseert het Maria-Boodschaplyceum de Schrijf-ze-VRIJdag in open lucht buiten de schoolmuren zodat ook voorbijgangers kunnen deelnemen. Dit jaar trekken ze, samen met een aantal andere Nederlandstalige en Franstalige scholen, van 11u15 tot ongeveer 16u15 naar het Beursplein in Brussel.

24 oktober 2017

Op de feestelijke opening van het PARCUM museum en de tentoonstelling ‘Van de wereld’ zal directeur-generaal aanwezig zijn.
Deze feestelijke opening vindt plaats in de Sint-Jan-Evangelistkerk, Abdij van Park, Leuven.

 

24 oktober 2017

Na een bezoek aan het leerrestaurant van het Don Bosco Centrum voor Leren & Werken wisselt directeur-generaal van gedachten met het schoolbestuur over de toekomst van het deeltijds onderwijs in het licht van de op stapel staande vernieuwingen in het onderwijs.
Dit bezoek vindt plaats in de F. Gaystraat 127 te Sint-Pieters Woluwe.

 

24 oktober 2017

Deze voormiddag richt ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord tot de nieuwe directies secundair onderwijs op bezoek bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

22 oktober 2017

Oorlog is van alle tijden. Hoewel het tijdperk, de inzet en de tegenstanders verschillen, is er altijd een menselijke kant die griezelig herkenbaar is. Wanhoop, pijn, ontreddering en gemis zijn maar enkele van de vele gemoedstoestanden die tijdens en na een oorlogsperiode de bovenhand nemen.

20 oktober 2017

Het Vlaams Welzijnsverbond en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen medewerkers van de respectievelijke administraties en kabinetten uit voor een gesprek inzake de visie op de complementaire samenwerking tussen onderwijs en centra voor ambulante revalidatie (CAR).

20 oktober 2017

Op deze bezoekdag aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt ook directeur-generaal Lieven Boeve het woord tot de nieuwe directies secundair onderwijs.

18 oktober 2017

De directeur-generaal zal aanwezig zijn op de Belgische première van Tabula Rasa.

18 oktober 2017

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van “De Groene School” neemt ook directeur-generaal Lieve Boeve kort het woord.
De feestelijkheden vinden plaats in de Bloeistraat 41 te Anderlecht.

 

13 oktober 2017

Na verbouwing wordt de kapel Sint-Hendrik feestelijk her-ingewijd door mgr. Luc Van Looy. Ook directeur-generaal Lieven Boeve zal kort het woord richten tot de genodigden en sympathisanten.
Deze her-inwijding vindt plaats op de campus Sint-Hendrik, Guido Gezellelaan 105 te Deinze.

 

Pagina's