Nieuws

 • 10 mei 2017

  Luc Sels werd verkozen tot nieuwe rector van de KU Leuven. Hij was acht jaar lang decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst hem veel succes met zijn nieuwe opdracht en heet hem van harte welkom binnen ons netwerk.

 • 09 mei 2017

  Heb je reeds meegewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe leerplan concept basisonderwijs? Ben je enthousiast om de introductie en implementatie hiervan in onze katholieke basisscholen te ondersteunen? Dan is deze opdracht misschien wel iets voor jou. Vanaf 1 september 2017 zullen er meerdere nascholers aan de slag gaan binnen het nascholingsproject: “Zin in leren! Zin in leven!

 • 10 mei 2017

  Wij hebben de aanvraagformulieren voor de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie van december 2016 goed ontvangen en verwerkt. Het fonds wacht momenteel nog op de middelen voor de uitbetaling. Daarom kunnen wij de terugbetaling van de aanvullende eindejaarspremie pas garanderen vanaf 1 juli 2017.  

 • 10 mei 2017

  2 400 lezers personaliseerden hun nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wil jij ook een nieuwsbrief op maat ontvangen? Geef dan aan voor welk onderwijsniveau, voor welke doelgroep en van welke regio je nieuws wil ontvangen. Klik onderaan in de nieuwsbrief op de link 'Voorkeuren voor nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd.

 • 10 mei 2017

  De nascholingen “Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!” bouwen aan de zorgvisie en het zorgbeleid van de basisschool. Het uitgangspunt is een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht van schoolteams, waar Zin in Leren! zin in Leven! uitgaat van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.

 • 10 mei 2017

  Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan een antwoord bieden op de uitdagingen.

 • 10 mei 2017

  Leerlingen die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen, behalen jaarlijks attesten van verworven bekwaamheden. De klassenraad kan, bij wijze van uitzondering, oordelen om wel de gewone studiebekrachtiging te geven, indien er vooraf een aanvraag wordt ingediend bij de onderwijsinspectie. Dat moet vóór 1 mei gebeuren.

 • 09 mei 2017

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie biedt ondersteuning bij juridische, administratieve en bestuurlijke aangelegenheden, bij visieontwikkeling en bij de uitbouw en realisatie van het curriculum en de eigen pedagogische opdracht.

 • 09 mei 2017

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds pedagogisch begeleider aan te werven voor de ondersteuning van het volwassenenonderwijs met ingang van 1 september 2017. De opdracht kadert in de uitvoering van de decretale opdracht; met name de extra ondersteuning van het volwassenenonderwijs.

 • 09 mei 2017

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt de Nederlandstalige katholieke scholen, vormingscentra en internaten in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt hen op diverse fora en in beleidsorganen. Wij adviseren scholen, vormingscentra en internaten bij juridische, administratieve en bestuurlijke vraagstukken.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
mei 2017

Leeftocht

Jongste editie:
mei 2017